Actualité

 • Mercredi, 01 janvier 2020
  Depuis le 1er janvier 2020, le nouveau Code des sociétés et des associations est également applicable à toutes les sociétés constituées avant son entrée en vigueur. Il est donc indispensable d’adapter correctement les statuts et le fonctionnement de toute société.
 • Lundi, 23 décembre 2019
  Nous sommes très fiers de vous annoncer que Simon Deryckere, associé dans notre cabinet, a été  nommé membre de l’organisation prestigieuse Cepani.
 • Vendredi, 11 octobre 2019
  La connaissance des langues est un fer de lance de notre cabinet d’avocats. Me Johannes Seel vient de renforcer Athena Law & Strategy. L’allemand est sa langue maternelle mais il travaille également en français, en anglais et il a une très bonne connaissance du néerlandais.
 • Vendredi, 11 octobre 2019
  Le nouveau Code des Sociétés et des Associations (C.S.A.) entre en vigueur avec les dates clés des 1er mai 2019 et 1er janvier 2020. Lors de l’adoption du C.S.A., une grande attention a été accordée à la question de la limitation de la responsabilité des administrateurs d’une société.
 • Vendredi, 11 octobre 2019
  Twee grote bewegingen hertekenen het landschap van het contractenrecht. Laat u niet verrassen en anticipeer hierop door uw contracten toekomstbestendig te maken. Wie alert is, kan ook nu reeds gebruik maken van nieuwe mogelijkheden. 
 • Vendredi, 20 septembre 2019
  De inschrijvingen in het UBO-register dienden uiterlijk 30 september 2019 te zijn voltooid. De FOD Financiën laat evenwel weten een laatste tolerantie toe te staan tot 31 december 2019. 
 • Samedi, 03 août 2019
  De Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet kregen een stevige update en werden als nieuw boek XX geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. Deze wijzigingen traden in werking op 1 mei 2018.
 • Mardi, 11 juin 2019
  Meer dan ooit geldt in ondernemingszaken dat geschillen snel en efficiënt dienen te worden aangepakt.  In het seminarie van 11 juni 2019 gingen wij in op de contractuele mogelijkheden om te anticiperen op geschillen en op de buitengerechtelijke middelen om deze te beslechten.
 • Vendredi, 10 mai 2019
  De wet dd 9 mei 2019 voert een bijkomende verzekeringsplicht in voor architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en alle andere natuurlijke en rechtspersonen die prestaties van hoofdzakelijk immateriële aard verlenen voor in België uitgevoerde werken (zoals ingenieu
 • Vendredi, 05 avril 2019
  De wet inzake B2B verhoudingen dd. 4 april 2019 omvat drie luiken, die elk op een ander ogenblik in werking treden: