Nachrichten

 • Mittwoch, 01 Januar 2020
  Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) ook van toepassing op alle bestaande vennootschappen. Het is essentieel om de werking van de onderneming en de statuten van de vennootschappen correct aan te passen. 
 • Montag, 23 Dezember 2019
  Athena Law & Strategy is bijzonder trots dat mr. Simon Deryckere, partner van ons kantoor, werd benoemd tot lid van de prestigieuze organisatie Cepani. 
 • Freitag, 11 Oktober 2019
  Talenkennis is een speerpunt van ons advocatenkantoor. Mr. Johannes Seel komt Athena Law &Strategy versterken. Hij heeft het Duits als moedertaal maar werkt ook regelmatig in het Frans en Engels en heeft een goede kennis van het Nederlands.
 • Freitag, 11 Oktober 2019
  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) treedt volop in werking, met de sleuteldata van 1 mei 2019 en 1 januari 2020. Bij de aankondiging van het W.V.V. werd ruime aandacht besteed aan de beperking van de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. 
 • Freitag, 11 Oktober 2019
  Twee grote bewegingen hertekenen het landschap van het contractenrecht. Laat u niet verrassen en anticipeer hierop door uw contracten toekomstbestendig te maken. Wie alert is, kan ook nu reeds gebruik maken van nieuwe mogelijkheden. 
 • Freitag, 20 September 2019
  De inschrijvingen in het UBO-register dienden uiterlijk 30 september 2019 te zijn voltooid. De FOD Financiën laat evenwel weten een laatste tolerantie toe te staan tot 31 december 2019. 
 • Samstag, 03 August 2019
  De Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet kregen een stevige update en werden als nieuw boek XX geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. Deze wijzigingen traden in werking op 1 mei 2018.
 • Dienstag, 11 Juni 2019
  Meer dan ooit geldt in ondernemingszaken dat geschillen snel en efficiënt dienen te worden aangepakt.  In het seminarie van 11 juni 2019 gingen wij in op de contractuele mogelijkheden om te anticiperen op geschillen en op de buitengerechtelijke middelen om deze te beslechten.
 • Freitag, 10 Mai 2019
  De wet dd 9 mei 2019 voert een bijkomende verzekeringsplicht in voor architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en alle andere natuurlijke en rechtspersonen die prestaties van hoofdzakelijk immateriële aard verlenen voor in België uitgevoerde werken (zoals ingenieu
 • Freitag, 05 April 2019
  De wet inzake B2B verhoudingen dd. 4 april 2019 omvat drie luiken, die elk op een ander ogenblik in werking treden: