Ondernemingsrecht

Athena Law & Strategy staat u bij in alle aspecten van het ondernemingsrecht, zowel voor de redactie van overeenkomsten als de beslechting van geschillen rond de uitvoering van overeenkomst, onder meer:

 • Distributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, franchising…);
 • Commerciële samenwerkingsovereenkomsten;
 • Overeenkomsten met specifiek gereglementeerde beroepscategorieën (notarissen, boekhouders, advocaten, …).
 • Kredietovereenkomsten;
 • Algemene voorwaarden (B2C en B2B);
 • Overdracht van handelszaak;
 • Marktpraktijken (o.m. afwerving cliënteel en slechtmaking).
Credentials
 • Bijstand Frans industriële groep bij het opstellen van haar contracten met Belgische, Nederlandse en Luxemburgse concessiehouders.
 • Bijstand franchisehouders bij het heronderhandelen van hun franchiseovereenkomst in de voedingssector.
 • Bijstand Belgische vermogensbank in haar geschil met haar ex-CEO wegen schending niet-concurrentiebeding voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
 • Bijstand Zweedse multinational in een strafrechterlijke aansprakelijkheidsprocedure voor het Hof van Beroep te Gent in het kader van een aannemingsovereenkomst.
 • Bijstand Noorse multinational in een burgerrechterlijke aansprakelijkheidsprocedure over de goede uitvoering van een aannemingsovereenkomst voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
 • Bijstand Franse kmo’s actief in de houtsector in procedures tegen Belgische leveranciers voor de rechtbanken van koophandel te Mechelen en te Gent.
 • Bijstand cliënten in verschillende procedures van beroepsaansprakelijkheid, notaris, boekhouder, advocaten, ….