Aziatische Investeringen

Een onderneming oprichten en beheren in een ander land vergt de juiste kennis, informatie, waardevolle contacten en begrip voor de gewoonten en objectieven van dit land. 

Ons kantoor staat Aziatische cliënten bij die willen investeren in België of die bijstand zouden wensen in de onderhandelingen of eventuele geschillen met hun Belgische contractpartners. 

Ook Belgische cliënten die samenwerken met Aziatische investeerders kunnen wij bijstaan en advies verlenen. 

Wij hebben een bijzondere aandacht om zowel bij de onderhandeling als bij de uitvoering van contracten de Europese en Aziatische cultuurverschillen met elkaar te verzoenen en om te zetten tot een meerwaarde voor beide partijen. 

Onze ervaring heeft zowel betrekking op:

  • het oprichten van een vennootschap, het openen van een bijkantoor voor Aziatische investeerders in België; 
  • de overname van een aandelenparticipaties in Belgische ondernemingen en het uitwerken van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • de overname van vastgoed;
  • het sluiten van de commerciële samenwerkingsverbanden tussen Aziatische en Belgische ondernemingen; 
  • geschillen tussen contractspartijen. 

Binnen ons kantoor is Hyunchae Yu de contactpersoon voor de Aziatische contacten en ondernemingen. Zij beheert de dossiers, in samenwerking met de vennoten, in het Engels, Nederlands, Frans of het Koreaans. Hyunchae Yu onderhoudt tevens goede contacten met Koreaanse investeringsorganisaties in België om potentiële investeerders optimaal bij te staan.