Athena Law & Strategy

Wijsheid en strategisch inzicht zijn kwaliteiten waarmee de advocaten van Athena Law & Strategy hun cliënten juridisch wensen bij te staan bij de realisatie van hun projecten. Met juridische adviezen op maat en goed opgestelde contracten beschermen wij cliënten die wensen te ondernemen. 

Onze advocaten streven waar mogelijk een vredevolle strategie na om hun cliënten in een conflict bij te staan. Verschillende van onze advocaten zijn officieel erkende bemiddelaars.

Indien een onderhandelde beëindiging van een conflict niet mogelijk is, dan treden onze advocaten op voor alle Belgische rechtbanken en arbitragecolleges.

Als onafhankelijk Belgisch zakenadvocatenkantoor, heeft ons kantoor zetels te Brussel, Waterloo en Waregem. Het is onze overtuiging dat de aanwezigheid van ons kantoor in de drie gewesten een meerwaarde is om de juridische evoluties in België op een kwaliteitsvolle manier voor onze cliënten op te volgen. 

Tenslotte heeft ons kantoor ook een open blik op de internationale context waarin onze cliënten actief zijn. We staan buitenlandse ondernemingen bij die wensen te investeren in België of een conflict hebben dat in België moeten worden beslecht. Omgekeerd helpen we Belgische ondernemingen in het buitenland, door onze geprivilegieerde contacten met competente advocaten zowel binnen de EU als daarbuiten.

De talen waarin wij onze diensten verstrekken zijn Nederlands, Frans, Engels, Koreaans, Spaans en Duits.