Vastgoedrecht

Key contact(s)

Athena Law & Strategy adviseert haar cliënten in alle aspecten van het vastgoedrecht, en staat hen meer bepaald bij inzake :

 • de onderhandeling en het opstellen van overeenkomsten tot aankoop, verkoop, of verhuur van vastgoed
 • de onderhandeling en het opstellen van overeenkomsten tot overdracht van aandelen van vastgoedvennootschappen
 • de juridische due diligence voorafgaand aan de aankoop of verkoop van vastgoed of een vastgoedvennootschap
 • de onderhandeling en het opstellen van bouwpromotie-overeenkomsten, aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, en in het algemeen alle overeenkomsten met partners betrokken bij het bouwproces
 • Athena Law & Strategy verdedigt de belangen van partijen actief in vastgoed voor de bevoegde Belgische hoven en rechtbanken, onder meer inzake bouwaansprakelijkheid, huurdersaansprakelijkheid, betwistingen over zakelijke rechten (eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, enz.), bodemvervuiling.
 • Athena Law & Strategy werkt vlot en regelmatig samen met andere professionelen actief in vastgoed, zoals gespecialiseerde studiebureaus, bodemspecialisten, en landmeters.
Credentials
 • Bijstand Belgische verzekeraar bij het volledig juridisch onderzoek (due diligence), het onderhandelen en de closing van aankoopovereenkomst grond en bouwpromotieovereenkomst voor de oprichting van  het nieuw kantoorgebouw voor hun hoofdzetel te Antwerpen. 
 • Bijstand Belgische verzekeraar bij de nieuwe huurovereenkomst voor de verhuis van hun Waalse zetel van Namen naar Braine l’alleud.
 • Bijstand beursgenoteerde vastgoedbevak sinds 2008 tot op heden in verschillende dossiers inzake huurdersaansprakelijkheid en bouwaansprakelijkheid voor verschillende Nederlandstalige rechtbanken.
 • Bijstand real estate afdeling van een belangrijke Belgische Bank sinds 2010 tot op heden in verschillende dossiers inzake huurdersaansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid huurder voor bodemvervuiling in Wallonië).
 • Bijstand  belangrijke Belgische vennootschap actief in de farmaceutische sector bij de aandelenkoop van een vastgoedvennootschap in Brussel.
 • Bijstand bouwpromotoren in het bekomen van omvangrijke vertragingsboetes van hun aannemer voor het Hof van Beroep te Brussel.