Insolventierecht

Key contact(s)

Athena Law & Strategy staat haar cliënten bij in alle aspecten van het insolventierecht, zowel vanuit het standpunt van de debiteur als van de schuldeiser:

Zekerheden (pand, comfort letter,…);
Beslag en gedwongen tenuitvoerlegging;
Vereffening van vennootschappen (vrijwillig en gerechtelijk);
Gerechtelijke reorganisaties (WCO);
Faillissement.

Credentials
  • Complexe betwisting tussen voormalige echtgenoten en aandeelhouders met 6 onderscheiden procedures voor diverse beslagrechters.
  • Het realiseren van verschillende succesvolle gerechtelijke reorganisaties voor de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, zowel door minnelijk akkoord, collectief akkoord als overdracht onder gerechtelijk gezag.
  • Bijstand aan een Luxemburgse Investeringsmaatschappij in haar verzet als schuldeiser tegen een reorganisatieplan.
  • Doceren gastcollege aan de Kuleuven, afdeling Kortrijk, inzake gerechtelijke reorganisatie.
  • Bijstand aan cliënten voor de volledige afwikkeling van een deficitaire vereffening van een vennootschap.
  • Succesvolle procedure in aansprakelijkheid van de oprichters van een vennootschap bij faillissement.