Vennootschapsrecht

Athena Law & Strategy staat u bij in alle aspecten van het vennootschapsrecht, zowel voor de redactie van de nodige stukken en overeenkomsten als de beslechting van geschillen, onder meer:

 • Oprichting van vennootschappen en redactie van statuten;
 • Fusies en splitsingen;
 • Corporate housekeeping;
 • Overname van aandelen (due diligence en opstellen overname-overeenkomsten);
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Conflicten tussen aandeelhouders (o.m. geschillenregeling);
 • Managementovereenkomsten;
 • Aanstelling van mandatarissen (o.m. sekwester en voorlopige bewindvoerder);
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
Credentials
 • Bijstand Brusselse industriële onderneming actief in de voedingssector met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met een belangrijke investeerder / leverancier, opstellen van aandelenverkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en aandelenoptieovereenkomsten.
 • Bijstand Belgische farmaceutische industriële investeerder bij aandelenkoopovereenkomst van een vastgoedonderneming.
 • Bijstand van een Waalse KMO met de aankoop van aandelen in een Nederlandse vennootschap actief als distributeur voor verschillende grote ondernemingen van industriële mineralen, grondstoffen, chemische stoffen.
 • Bijstand van 3 jonge beloftevolle ondernemers bij de overname van 100% van de aandelen van een Brussels softwarebedrijf.
 • Bijstand van schuldeisers in procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement van vennootschappen.