Bent u correct ingeschreven in het UBO-register? Last call

De inschrijvingen in het UBO-register dienden uiterlijk 30 september 2019 te zijn voltooid. De FOD Financiën laat evenwel weten een laatste tolerantie toe te staan tot 31 december 2019. 

Vanaf dan zouden de wettelijk voorziene sancties daadwerkelijk worden toegepast. Er kunnen onder meer administratieve geldboetes worden opgelegd aan de bestuurders van vennootschappen en andere wettelijke vertegenwoordigers. Deze lopen van 250,00 EUR tot 50.000,00 EUR. Daarnaast gelden ook strafrechtelijke geldboetes van 400,00 EUR tot 40.000,00 EUR.

De zakenkrant De Tijd liet optekenen dat vlak voor de deadline van 30 september 2019 nog maar circa de helft van alle vennootschappen zich had ingeschreven. 
Indien dit nog niet is gebeurd, dient u thans dus echt werk te maken van een correcte inschrijving.

Pro memorie: in dit UBO register (Ultimate Beneficial Owner) dienen de uiteindelijke begunstigden te worden vermeld van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
Deze inschrijvingen verlopen concreet via MyMinFinPro-Portal. 

Mocht u juridische of praktische vragen hebben omtrent deze inschrijving, kan u ons uiteraard contacteren.