Seminarie: De gerechtelijke reorganisatie 2.0.: een frisse start?

De Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet kregen een stevige update en werden als nieuw boek XX geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. Deze wijzigingen traden in werking op 1 mei 2018. Dit seminarie/livestream belicht de nieuwe gerechtelijke reorganisatie en dit zowel vanuit het standpunt van de schuldenaar als dat van de schuldeisers. Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  1. Aandacht voor preventie van solvabiliteitsproblemen en de bijzondere rol van de cijferberoepers.
  2. De verscherpte aansprakelijkheden bij faillissement. Een gerechtelijke reorganisatie biedt geen immuniteit.
  3. Wijzigingen aan de procedure gerechtelijke reorganisatie. 
  4. Is de overdracht onder gerechtelijk gezag nog mogelijk na het arrest Plessers van het Europees Hof van Justitie?
  5. Actiemogelijkheden voor de schuldeisers om alsnog betaling te bekomen, zowel op basis van de wet inzake gerechtelijke reorganisatie als op basis van andere wetgevingen.

Meer weten? Deze livestream en de bijhorende slides zijn nog steeds beschikbaar via www.lexdura.be