Seminarie: De buitengerechtelijke oplossing van geschillen in ondernemingszaken

Meer dan ooit geldt in ondernemingszaken dat geschillen snel en efficiënt dienen te worden aangepakt. 

In het seminarie van 11 juni 2019 gingen wij in op de contractuele mogelijkheden om te anticiperen op geschillen en op de buitengerechtelijke middelen om deze te beslechten.

Zowel het contractenrecht als het vennootschapsrecht voorzien talloze mogelijkheden om eventuele betwistingen zoveel mogelijk te vermijden, door een goede redactie van overeenkomsten en/of statuten. Komt het toch tot een conflict, dan is het zaak om gebruik te maken van de mogelijkheden om als partij zelf een oplossing af te dwingen. Zowel het nieuwe contractenrecht als het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bieden daarbij kansen.

Lukt dit niet, dan kunnen bemiddeling of arbitrage in sommige gevallen een nuttig alternatief zijn voor een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.